Lanthopus Resources Logo +31 413 395 450
team-illustratie

Hoe werkt dat nu? Alles over Belbin en onze werkwijze

Een Teamrol wordt gedefinieerd als: “Een neiging om je op een bepaalde manier te gedragen en bij te dragen in relatie tot anderen”

  • De meest succesvolle teams hebben mensen die samen alle 9 teamrollen representeren
  • De meeste mensen hebben 2 of 3 teamrollen die het meest natuurlijk aanvoelen. Een paar andere rollen die ze in kunnen vullen wanneer dat nodig is. En dan de rollen die ze het liefst niet aannemen.

De enige accurate manier om je teamrol te bepalen is door een persoonlijk rapport te maken. We kunnen een Individueel Rapport opmaken of voor je team.

Via een overzichtelijke test of mini assessment wordt de persoonlijkheid (teamrol) van een medewerker boven water gehaald. Deze testen kunnen gemaakt worden op iedere locatie. Naast persoonlijke tests leveren ook grote assessment met uitgebreide opdrachten en testen. Hierin wordt de groepsdynamiek zichtbaar. De verschillende teamrollen worden in een matrix gezet en al snel wordt duidelijk waar verbeterpunten voor een team aanwezig zijn. Op een overzichtelijke manier kan per direct actie worden genomen op in de samenwerking van de groep.

Hieronder zie je een overzicht van de 9 Teamrollen,

Wie of wat is Belbin?

Raymond Meredith Belbin werd geboren 4 juni 1926. Hij blonk uit in talen en is begonnen met studie klassieke talen. Later begon hij een tweede studie psychologie. Dit was het begin van een lange carrière, die van zijn naam een merknaam maakte.

Meredith Belbin is een vrije welbespraakte geest, een echte plant, die zich verdiept heeft in arbeids- en organisatie psychologie, internationale geschiedenis, evolutietheorieën, culturele antroplologie en genetische structuur van ons gedrag.

Zijn terugkerend motto “To play your strengths and manage your weaknesses.” Het belang van het versterken van je kwaliteiten en het leren handteren van je mindere kanten.

Belbins onderzoek team begon met het identificeren van afzonderlijke gedragsclusters die elk een duidelijk te onderscheiden bijdrage vormden aan het teamresultaat, de teamrollen. Belbin definieerde een teamrol als “de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met andere omgaat’. Hij identificeerde negen verschillende teamrollen. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen. Hij wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht.

Balans, de sleutel tot succes

Teamrollen zijn complementair, ze vullen elkaar aan, ondersteunen en versterken elkaar – maar ze kunnen elkaar ook danig dwarszitten en tegenwerken. We dragen onze teamrollen altijd met ons mee. Deze persoonlijke strategieen kunnen elk (on)gewenst moment geactiveerd worden door onze omgeving.

In een notedop komt er erop neer dat we onderlinge verschillen kunnen leren benutten als unieke, waardevolle en positieve bijdrage binnen een samenwerkingsverband door ze goed te leren herkennen, te begrijpen en ze te vieren.

Leve het verschil

Het model van belbin heeft wortels in de filosofie van de sociaal-constructivisme, een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat kennis door ieder mens op een eigen wijze wordt geconstrueerd. Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden is niet zozeer het gevolg is van de directe overdracht van kennis en inzicht van de begeleider maar eerder het resultaat van de constructieve denkactiviteit van de persoon zelf, die leert door nieuwe informatie te verbinden aan wat hij al wist, binnen zijn eigen denkraam en naar zijn eigen maatslag

Wat krijg ik uit de teamrollen test?

Samenwerken vanuit de Belbin Teamrollen

Het voordeel van een klus doen met een team is dat er meerdere mensen in zitten. Je hoeft dus niet alles zelf te kunnen. Elk teamlid brengt naast zijn eigen ervaring en deskundigheid ook zijn eigen Belbin Teamrollen in. Een Teamrol is een pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je’aangeboren’ is. Omdat je die kwaliteiten van nature hebt, heb je ze als vanzelf verder ontwikkeld.Houd je rekening met ieders teamrollen, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.

Elkaar aanvullen

Jij bent misschien een goede planner, of juist heel creatief, de ander communiceert makkelijk en weer een ander teamlid kan een probleem goed analyseren. Al die kwaliteiten heb je nodig om samen een goed resultaat neer te zetten.

Je moet de verschillen kunnen zien en ze ook kunnen waarderen. Dat betekent dat je je ergernis of onbegrip over het anders zijn opzij zet en kijkt hoe je die andere kwaliteiten in het project kan gebruiken.

De Teamrollen van Belbin bieden je dus gereedschap om de samenwerking in je team vanaf het begin van het project handig te organiseren en aan te passen, mocht het toch even stroef lopen.

Resultaten:

  • Deelnemer heeft inzicht gekregen in zijn eigen sterke punten
  • Deelnemer krijgt gevoel over zaken waar hij voorzichtig mee moet omgaan
  • Deelnemer, is in staat mensen beter te plaatsen waardoor hij zekerder in zijn persoonlijkheid komt.
  • Deelnemer is in staat om te gaan met voorheen terugkerende valkuilen.
  • Deelnemer heeft kennis gemaakt met de psyché van de mens.
  • Deelnemer is zich bewust van zijn eigen mogelijkheden tot het motiveren/ inspireren van zijn team en heeft kennis gemaakt met de mogelijkheden hiervoor


Download nu gratis het Lanthopus Resources Teamrollen eBook!

footer_cta_afbeelding